Officieel document

Elk officieel document, van geboorteakte, huwelijksakte tot testament, een bewijs van goed gedrag en zeden, bewijs van woonst of gezinssamenstelling, uw diploma…, een uittreksel uit het Staatsblad, we kunnen al deze documenten beëdigd vertalen. Indien nodig laten we de vertaling ook legaliseren of wettigen op de Rechtbank van Eerste Aanleg.

notariskantoor-van-laere.jpg

Dank voor uw werk en opmerkzaamheid.

Julie Cooman, Notariskantoor Van Laere (NL-FR)